Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

 

Werkwijze

Werkwijze van DoITogether

Onze bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een bepaalde visie op organisaties. De onderliggende theorie legt voor ons onmiskenbaar een aantal wetmatigheden bloot. Zonder mensen weg te willen zetten als willoze systemen (verre van dat!) zijn er ook bij mensen, en dus ook bij u en uw medewerkers, bepaalde patronen die keer op keer terugkomen. Met respect voor ieder individu, nemen wij die patronen in onze werkwijze zeer serieus. Ze zijn in onze optiek doorslaggevend voor het slagen van een project.

Hieronder delen we een aantal belangrijke overtuigingen met u, waardoor u een eerste idee kunt krijgen van onze manier van werken.

Overtuiging 1

Achter een vraag naar verandering zit vaak een vraag naar stabiliteit.

Ongeacht de producten of diensten van een bedrijf, willen organisaties en organisatieonderdelen van nature altijd de volgende twee zaken: overleven en gestaag groeien. Projecten, gewenste veranderingen en gevraagd inzicht is dan ook meestal gericht op het tegenhouden van ongewenste, externe invloeden die groei, of zelfs overleving, in de weg staan. 

Wees gerust, we gaan met u geen ingewikkelde gesprekken aan over vragen achter vragen, maar we houden wel altijd goed in de gaten welke ongewenste invloeden de organisatieonderdelen bedreigen waar uw vraag betrekking op heeft. U heeft immers niets aan symptoombestrijding alleen. Wij analyseren niet alleen wat er aan de hand is in uw organisatie, maar ook waarom. En hoe dat dus blijvend verholpen kan worden.

Een veelgehoorde vraag is vandaag de dag dat organisaties met hun ICT “naar de cloud” willen. De achterliggende reden zou kunnen zijn dat de organisatie bang is dat ICT-beheerkosten anders de komende jaren enorm toe zullen nemen terwijl ze die eigenlijk onder een gegeven maximum wil houden.

Overtuiging 2

De werkelijkheid heeft altijd gelijk.

Dit klinkt als een vreemde overtuiging om expliciet te maken. Toch is dit het punt waar we misschien wel het vaakst met onze klanten over in discussie moeten gaan. U herkent mogelijk zelf ook de situatie dat projectplanningen gebaseerd worden op de einddatum waarop het resultaat beschikbaar moet zijn, zonder daarbij te controleren of die planning ook daadwerkelijk haalbaar is.

De mensen in uw organisaties hebben bepaalde capaciteiten, kunnen sommige dingen wel en sommige dingen niet. Natuurlijk kunnen mensen altijd opgeleid worden (zolang dit binnen hun mogelijkheden ligt) of kunnen er extra mensen ingehuurd worden (zolang het budget en de markt dit toelaten), maar uiteindelijk is er altijd een bepaalde maximum capaciteit die door uw organisatie geleverd kan worden. Dit negeren heeft weinig zin; uiteindelijk krijgt de werkelijkheid toch gelijk en kosten projecten alleen maar meer tijd en geld. DoITogether kiest ervoor om de werkelijkheid van meet af aan gelijk te geven en te roeien met de riemen waaruit uw organisatie bestaat.

De bekende cijfers dat enorm veel ICT-projecten uitlopen en ook qua budget vaker wel dan niet over de kop gaan, heeft in belangrijke mate te maken met dit “negeren van de werkelijkheid”. Onderschat niet de inefficiëntie die veroorzaakt wordt door het keer op keer opnieuw moeten plannen van hetzelfde project, telkens als de gewenste deadline niet gehaald wordt. Een structurele verbetering op dit punt is gerelateerd aan Wet 3 van onze visie.

Overtuiging 3

Mensen besluiten zelf of (en hoe!) ze veranderen.

Als het gaat om veranderingen hoor je vaak: “Mensen willen niet veranderen”, en “Je moet mensen meenemen in een verandering.” Die uitspraken gaan echter voorbij aan een veel vanzelfsprekender waarheid: mensen gaan vanzelf mee met veranderingen die in hun voordeel zijn en verzetten zich tegen veranderingen (waarvan ze menen dat) die in hun nadeel zijn. Het heeft alleen maar zin om “mensen mee te nemen” als ze onterecht denken dat ze niets aan een verandering hebben. Een betere aanpak is om een beoogde verandering zodanig aan te passen dat meer mensen er daadwerkelijk voordeel bij hebben. Ga daarvoor met betrokkenen in gesprek en neem hun mening en gevoelens serieus. Een beetje creativiteit doet de rest.

Een reorganisatie waarbij een flink aantal mensen ontslagen zal worden, zal nooit in goede aarde vallen bij de mensen die dat ontslag boven het hoofd hangt. De managers die er een bonus aan verwachten over te houden zullen er daarentegen makkelijker enthousiast over zijn. Het oude spreekwoord zegt het al: “De een zijn dood is de ander zijn brood.” En andersom.

Overtuiging 4

Hoe meer vrijheden, hoe beter, zolang de effectiviteit maar niet omlaag gaat.

In moderne organisaties worden veel medewerkers ogenschijnlijk in veel dingen vrijgelaten. Tegelijkertijd gaan we massaal gebukt onder allerlei ineffectieve regels waar we door de macht der gewoonte blind voor zijn geworden. Bureaucratie is bijvoorbeeld een bekend verschijnsel dat met name voortkomt uit te veel vrijheden voor stafafdelingen. Wanneer deze hun werk stuk voor stuk optimaliseren, kan dat (door de toenemende bureaucratie) juist erg negatief uitpakken voor de vrijheden en effectiviteit van de operationele afdelingen. En juist de effectiviteit van operationele afdelingen bepaalt de effectiviteit van de totale onderneming.

Het evenwicht tussen het inperken en toestaan van vrijheden is in de praktijk erg moeilijk. Medewerkers zijn vandaag de dag in de regel hoogopgeleid en ieder individu en iedere afdeling doet zijn best om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren. Het effect is te vergelijken met een estafetteteam waarin alle vier de renners tegelijkertijd zo hard mogelijk lopen - het mag duidelijk zijn dat die geen enkele wedstrijd winnen. De vier wetten in onze visie bieden een kader waarmee de balans die achter deze overtuiging schuilgaat, stapsgewijs bereikt kan worden.

The major problems in the world are the result of the difference between how nature works and the way people think.

- Gregory Bateson

Freedom is a computable function of purpose.

- Stafford Beer

Copyright © 2020
Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren